Biznes

Rodzaje i stosowanie środków ochrony roślin

Na rynku możemy znaleźć różne rodzaje środków ochrony roślin, które mogą niszczyć chwasty selektywnie, lub też mogą być to środki które zniszczą wszystkie rośliny.

W zależności od potrzeb możemy zakupić środki dla ochrony różnych roślin, a jeżeli chcemy przygotować teren pod jakieś prace, można skorzystać z herbicydów totalnych, które usuną wszystkie rośliny. Całkowity herbicyd to ten produkt fitosanitarny, który jest stosowany w celu zwalczania wszystkich istniejących chwastów. Całkowite herbicydy są zwykle używane do czyszczenia ziemi, dzięki nim osiąga się całkowitą kontrolę jednorocznych i wieloletnich gatunków chwastów. Zwykle są sprzedawane w postaci płynnej, a ich dawki będą się różnić w zależności od rodzaju i wielkości chwastów. Zwykle są używane na gruntach bez upraw, terenach przemysłowych, drogach.

Rodzaje i stosowanie środków ochrony roślin

Jeśli stosuje się je na gruntach z uprawami, należy je stosować w taki sposób, aby nie wpływały na okoliczne uprawy.

Selektywność upraw i spektrum zwalczania chwastów są często wykorzystywane w klasyfikacji herbicydów, na przykład herbicydów dla zbóż i herbicydów dla chwastów szerokolistnych. Selektywny herbicyd to taki, który jest stosowany w celu wyeliminowania określonego rodzaju chwastów, zachowując resztę uprawy, na którą jest stosowany. Mogą być to herbicydy dla chwastów szerokolistnych lub wąskolistnych, selektywne herbicydy liściaste stosuje się głównie wiosną i jesienią. Należy przy tym pamiętać że aplikacje herbicydów trzeba będzie czasem powtarzać w zależności od potrzeb. Czasem rozróżnienie, selektywne lub całkowite, zależy od stężenia lub dawki stosowania, ponieważ herbicyd całkowity może stać się selektywny przy niskich stężeniach, a selektywny przy dużych dawkach może zabić każdy rodzaj rośliny. Oczywiście niektóre herbicydy mogą chronić niektóre rośliny uprawne, dlatego też na rynku znajdziemy herbicydy umożliwiające zwalczanie miotły zbożowej w zbożach ozimych. Należy dokładnie zapoznać się z opisem na opakowaniu aby wiedzieć do jakiego rodzaju chwastów przeznaczone są określone środki ochrony roślin.