Biznes

W sprzedaży znajdziemy różnorodne rodzaje fungicydów

Fungicydy można również klasyfikować na podstawie ich składu chemicznego.

Pod względem chemicznym cząsteczki organiczne to takie, które zawierają w swojej strukturze atomy węgla, natomiast cząsteczki nieorganiczne ich nie zawierają. Wiele z pierwszych opracowanych fungicydów to związki nieorganiczne na bazie siarki lub jonów metali, takich jak miedź, cyna, kadm i rtęć, które są toksyczne dla grzybów. Miedź i siarka są nadal szeroko stosowane. Większość innych stosowanych obecnie fungicydów to związki organiczne, a zatem zawierają węgiel.

W sprzedaży znajdziemy różnorodne rodzaje fungicydów

Wybierz odpowiedni fungicyd do zwalczania mączniaka rzekomego kapustnych

Istnieją dwa główne rodzaje fungicydów, a mianowicie układowy i kontaktowy. Działają one inaczej, więc sposób ich najlepszego zastosowania na roślinach również się różni. Środek grzybobójczy ogólnoustrojowy jest wchłaniany przez korzenie, dzięki czemu chemikalia przemieszczają się do wewnątrz rośliny. Kontaktowy fungicyd nie jest wchłaniany przez korzenie. W tym przypadku chemikalia pozostają na powierzchni, do której się przyklejają, tworząc warstwę ochronną. Niestety z tego powodu może być mniej skuteczny w leczeniu zaawansowanej infekcji grzybiczej.

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu, aby działał on w sposób jak najbardziej skuteczny. Rozpylaj fungicydy podczas lekkiego wiatru, aby pomóc w naturalnym rozprowadzaniu oprysku na polu. Dokonuj dokładnych obliczeń, aby uzyskać odpowiednią dystrybucję, weź pod uwagę ciśnienie wody i typ dyszy. Zmieniaj rodzaje fungicydów co kilka zastosowań. Grzyb może budować odporność, jeśli środek grzybobójczy jest często stosowany, co powoduje, że preparaty są mniej skuteczne. Jeśli to możliwe, stosuj fungicydy zapobiegawczo zamiast leczniczo.

Różne choroby grzybicze wymagają różnych sposobów działania. Ważne jest, aby dopasować aktywne składniki do infekcji, której próbujesz zapobiegać lub leczyć. Przykładowo mączniak rzekomy kapustnych może być na początku trudny do zauważenia, ale można się go pozbyć dosyć szybko z pomocą fungicydów. Rośliny mogą również szybko uodpornić się na aktywne składniki fungicydów. Po uodpornieniu fungicyd nie będzie działał zgodnie z przeznaczeniem lub całkowicie przestanie działać. Z tego powodu ważne jest, aby naprzemiennie stosować środki grzybobójcze pomiędzy różnymi trybami działania.