Biznes

Czym są usługi poligraficzne i co dokładnie one obejmują?

Poligrafia obejmuje swoim zasięgiem różnorodne procesy, związane z drukowaniem, ale również powielaniem różnego rodzaju materiałów na skalę przemysłową. Czym dokładnie są usługi poligraficzne i jakie działania obejmują? Postaramy się nieco przybliżyć to zagadnienie.

Czym jest poligrafia?

Poligrafia zajmuje się drukowaniem i powielaniem różnego rodzaju materiałów na skalę przemysłową. Z drukiem z kolei związane jest wiele obszarów, jak np. produkcja czasopism i książek, ale również i ulotek czy wizytówek. Drukuje się również opakowania czy plakaty, służące reklamie produktów czy wydarzeń. Poligrafia stanowi więc niezwykle istotną dziedzinę gospodarki, z której możliwości czerpie marketing i przemysł. Firmy takie jak www.poligrafia.wroclaw.pl, oferują swoim klientom kompleksowe usługi, wykonywane poprzez wykorzystanie innowacyjnych maszyn i nowoczesnych technologii. Dzięki temu można wydrukować, chociażby wspomniane już czasopisma, okładki książek czy ulotki reklamowe.

Jak zmieniała się poligrafia na przestrzeni wieków?

Wynalazek druku zrewolucjonizował społeczeństwo. Za twórcę druku uznaje się Jana Gutenberga, który w XV stuleciu opracował tzw. ruchomą czcionkę drukarską. Dzięki temu książki stały się powszechnie dostępne, co z kolei zdeterminowało rozwój edukacji oraz upowszechniło dostęp do informacji. Efektem tego stał się przede wszystkim postęp naukowy, który doprowadził do podniesienia standardów życia. Na przestrzeni wieków poligrafia zmieniała swoje oblicze. Dziś dominują tutaj nowoczesne technologie, dzięki którym proces przygotowania materiałów do druku został maksymalnie uproszczony. Również i koszty przygotowania, a także samego drukowania zostały ograniczone, a przez to dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

Co składa się na usługi poligraficzne?

Usług poligraficznych nie można sprowadzać wyłącznie do drukowania. Na cały proces składają się bowiem trzy etapy. Pierwszym z nich jest przygotowanie do druku, drugim druk właściwy, a trzecim wykończenie. Pierwszy etap określany jest mianem prepress. Zalicza się do niego opracowanie tekstu i obrazu. Finalnie opracowana zostaje matryca, która następnie będzie zainstalowana w odpowiednim urządzeniu drukarskim. Drugi etap to tzw. press. Tutaj farba naniesiona zostaje na materiał poligraficzny przy wykorzystaniu formy drukowej lub też innych technik bezformowych. Ostatnia faza to już postpress czyli składanie, laminowanie, klejenie, oprawianie i finalnie również pakowanie produktu.

Jakie są techniki drukowania?

Współcześnie istnieje możliwość wyboru kilku technik drukowania. Zdecydowanie najczęściej stosowany jest druk płaski. Do wytwarzania pieczątek służy z kolei druk wypukły, zaś znacznie rzadziej wykorzystywany jest druk wklęsły, który wymaga już ogromnej precyzji. Poligraf ma również do dyspozycji różnorodne urządzenia, jak np. maszyny offsetowe czy cyfrowe.

Jakie usługi poligraficzne możemy zlecić?

Realizację jednej z usług poligraficznych prześledzić można w artykule https://www.poligrafia.wroclaw.pl/firmy/51-nasza-najnowsza-realizacja-nowy-baner-dla-skupu-aut-w-gdyni.html, gdzie opisano produkcję nowego baneru dla jednego ze skupów aut. Oprócz banerów reklamowych możemy jednak zlecić również przygotowanie broszur informacyjnych czy katalogów, druk książek oraz wizytówek. Firmy poligraficzne przygotowują także zaproszenia, kalendarze czy kartki okolicznościowe. Każda realizacja dopasowana zostaje do potrzeb i oczekiwań klienta. Na jego życzenie produkt może zostać również uszlachetniony różnymi lakierami czy foliami, a także złoceniami i tłoczeniami, nadającymi mu wyjątkowego stylu i charakteru.