Biznes

Dlaczego warto korzystać z usług komorników?

Odzyskiwanie długów potrafi zajmować wiele czasu.

Proces ten jest długotrwały i często mało skuteczny, szczególnie w przypadku dłużników, którzy nie chcą współpracować w zakresie spłaty całości zadłużenia lub w ratach. W związku z tym często trzeba posiłkować się usługami dodatkowych specjalistów działających w branży zadłużeń.

Na rynku działa wiele firm windykacyjnych, które biorą na siebie sprawy związane z wysyłaniem wezwań do zapłaty, kontaktem telefonicznym, a nawet osobistym z dłużnikiem. Z ich pomocy można korzystać na etapie przedsądowym, ale mogą one również reprezentować wierzyciela w sądzie czy też u komornika. Korzystanie z usług takich specjalistów jest bardzo dobrym pomysłem, jeśli nie mamy czasu na samodzielne załatwianie spraw nieodzyskanego długu.

Dlaczego warto korzystać z usług komorników?

Komornicy i ich usługi

Po uzyskaniu w sądzie nakazu zapłaty lub tytułu wykonawczego, wierzyciel lub reprezentująca go firma albo kancelaria adwokacka, może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika, takiego jak na przykład http://www.komornik-bielan.pl/. Po otrzymaniu wniosku z tytułem wykonawczym, komornik przystępuje do działania obejmującego poszukiwanie majątku dłużnika i jego zajmowanie.

Istnieje wiele istotnych atutów związanych z korzystaniem z usług komorników. Przede wszystkim posiadają oni szersze uprawnienia niż zwykli ludzie czy też pracownicy firm windykacyjnych. Mogą oni wejść do domu lub mieszkania dłużnika oraz zająć posiadane przez niego rzeczy, a w razie potrzeby korzystają z asysty policji. Jeśli dłużnik nie ma pieniędzy, komornik może zająć jego wartościowe rzeczy i sprzedać je w drodze licytacji, a uzyskana w ten sposób kwota zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia oraz na pokrycie kosztów egzekucyjnych.

Znalezienie komornika nie powinno dla nikogo stanowić żadnego problemu. Kancelarie działają w regionach obsługiwanych przez sądy rejonowe. Więcej informacji na temat konkretnych kancelarii komorniczych można łatwo znaleźć za pośrednictwem Internetu.