Biznes

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Osoby, które odchodzą na emeryturę, mogą otrzymać odprawę emerytalną, jeżeli przepracowały określoną liczbę lat.

Jest to odprawa ściśle regulowane przez przepisy, jest to świadczenie obowiązkowe. Odprawa emerytalna wypłacona jest jeden raz, przykładowo nie przysługuje po raz kolejny jeżeli jesteśmy zatrudnienie w innym zakładzie pracy po przejściu na emeryturę. Odprawę emerytalną wypłaca pracodawca, należy zwrócić uwagę na niezbędne przesłanki do otrzymania odprawy. W przypadku niektórych grup zawodowych, przykładowo nauczyciele, urzędnicy, otrzymują oni wyższą odprawę, w zależności od przepracowanych lat.

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Kiedy wypłacana jest odprawa emerytalna?

Ustalenia związane z wysokością odprawy emerytalnej mogą zależeć od regulaminów firm prywatnych, umowy pomiędzy pracownikami a właścicielem, w zależności od okresu zatrudnienia odprawa wynosi przykładowo dwie lub trzy ostatnie pensje. Należy pamiętać o zachowaniu terminu wypłacenia odprawy emerytalnej, która powinna zostać wpłacona na konto w dniu ustania stosunku pracy. Odprawa emerytalna jest świadczeniem nieopodatkowanym, może być traktowana jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Odprawa emerytalna wypłacona jest bez względu na to, w jaki sposób zakończyliśmy stosunek pracy, może być to rozwiązanie umowy przez pracodawcę lub pracownika czy też porozumienie stron. W przypadku nauczycieli oraz urzędników staż pracy będzie miał zasadniczy wpływ na wysokość odprawy, w przypadku jeżeli staż wynosi więcej niż 10 lat, odprawa wypłacana jest w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, powyżej 15 lat trzymiesięcznego, oraz powyżej 20 lat jest to odprawa emerytalna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Przejście na emeryturę nie musi oznaczać zakończenia pracy zawodowej, można poszukiwać pracy na emeryturze, często może być to praca dodatkowa. Bez względu na to, czy po przejściu na emeryturę będziemy poszukiwali pracy, odprawa zostanie nam wypłacona.

Odprawa wypłacona jest zarówno pracownikom firm prywatnych jak również urzędnikom, pracownikom sfery budżetowej. W zależności od ilości przepracowanych lat odprawa emerytalna może być różna, w przypadku budżetówki określają to przepisy, w przypadku firm prywatnych będą to wewnętrzne ustalenia, jak również przykładowo umowy z pracownikami czy też związkami zawodowymi.