Blog

Kobieca służba pomocnicza

Mianem markietanek określano kobiet, które podążało za wojskiem. Trudniły się sprzedażą wina, czy dostarczaniem żywności, niejednokrotnie było to żony żołnierzy, które chciały towarzyszyć swoim mężom.

Warto pamiętać iż wyprawy wojenne mogły trwać kilka lat. Kobiety od czasów starożytnych pełniły różnego rodzaju funkcje pomocnicze przy wojsku. Pierwsze zapiski o markietankach wywodzą się czasów wojen napoleońskich, kiedy określono ich rolę. Jedną z decyzji Napoleona Bonaparte było zmniejszenie ich ilości, jednak w praktyce zwłaszcza w pułkach walczących na europejskich rubieżach te zasady nie były surowo przestrzegane. W czasach Księstwa Warszawskiego, określono ich rolę przy wojsku. Służbę mogły podjąć tylko mężatki, których mężowie wchodzi li w skład danej formacji wojskowej, ich strój musiał być podobny kolorystycznie do mundurów danej formacji. Dowódcy dążyli do ograniczenia ilości kobiet przy formacjach wojskowych, ze względu na mobilność jednostek, i ryzyko podczas odwrotu. Obecność kobiet w batalionie nie sprzyjała także utrzymaniu dyscypliny. Pełniły one także ważną role dowożąc i sprzedając żołnierzom jedzenie. Warto pamiętać iż wyżywienie kilkutysięcznej armii wymaga dużej ilości jedzenia i dużego zaplecza logistycznego.

Dzięki temu odciążały wojsko od części tych zadań. Oprócz chleba, bułek, kiełbasy, jaj czy słoniny dostarczały także wino i wódkę. Często markietanki kupowały wszystkie produkty w pobliskich wsiach czy miastach i przywoziły bezpośrednio do obozu. Często kobiety te posiadały swoje własne wózki, na których też mogły za opłatą przewozić niektóre elementy wyposażenia żołnierza, takie jak płaszcze czy tornistry. Więcej na temat służby pomocnicze kobiet można znaleźć na stronie http://www.phama.co/markietanka-znaczenie-synonim/. Tradycje pomocniczej służby kobiet utrzymywały się podczas I i II wojny światowej. Dobrym przykładem była Wielka Brytania w czasie drugiej wojny światowej, gdzie do służby pomocniczej zgłosiło się prawie 200 000 kobiet, służyły jako kierowcy, mechanicy, pracowały w fabrykach broni.