Finanse

Komornik sądowy skutecznie odzyska należności

Komornicy sądowi mają za zadanie odzyskiwanie długu w imieniu wierzyciela lub sądów.

Komornicy to agenci, których zadaniem jest dochodzenie długów w imieniu wierzyciela lub sądów. Istnieją dwa rodzaje komorników o różnym stopniu władzy. Zazwyczaj będą ściągać długi, takie jak podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne, opłaty sądowe i niezapłacony mandat czy alimenty, a także niespłacane pożyczki czy kredyty. Komornicy sądowi są urzędnikami działającymi w imieniu sądu i wyznaczonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mają możliwość egzekwowania nakazów sądowych, pracując w imieniu sądu w celu odzyskania długu dla wierzyciela i muszą działać zgodnie z przepisami prawa. Ponieważ komornik działa w imieniu sądów i ma udzielone odpowiednie uprawnienia, w pewnych okolicznościach ma prawo wejść do budynku siłą, ale tylko po wyczerpaniu wszystkich innych alternatywnych opcji odzyskania zadłużenia. Komornicy nie mogą stosować przemocy, zastraszania ani agresji podczas ściągania długów i muszą przestrzegać przepisów prawa. Podczas odzyskiwania długów biznesowych nie mogą wziąć żadnych istotnych elementów, które są niezbędne do pracy. Wszelkie aktywa będące przedmiotem leasingu lub zakupu ratalnego nie mogą zostać zabrane.

Podczas zbierania przedmiotów od osób fizycznych istnieje podobny zestaw wytycznych, nie mogą zabierać przedmiotów, bez których nie można żyć, i powinni zabierać tylko towary luksusowe, takie jak telewizory, konsole do gier, tablety czy biżuteria. To, co komornicy mogą wziąć z lokalu biznesowego lub mieszkaniowego, jest ograniczone i będą to wyłącznie przedmioty, które można sprzedać na aukcji. Komornicy odpowiedzialni za egzekwowanie długów w świetle prawa mogą zabrać przedmioty, jeśli dokonają ponownej wizyty po uprzednim zawarciu umowy dotyczącej towarów kontrolowanych lub jeśli mają nakaz od sądu. Przedmioty, które są finansowane i nadal są własnością firmy lub osoby, z którą zawarłeś umowę kupna, nazywane są własnością osób trzecich. Jeśli komornicy zabierają lub poddają licytacji samochód, który nadal spłacasz, firma, z którą masz umowę, będzie musiała złożyć skargę na postępowanie komornika. Artykuł został napisany w oparciu o informacje zawarte na stronie, którą znajdziesz tutaj.