Biznes

Konserwacja i naprawa maszyn są tańsze, niż zakup nowych

Rozwiązania telematyczne zwykle dostarczają szczegółowe dane maszynowe, w tym parametry takie jak olej silnikowy, temperatura skrzyni biegów i hamulca, obroty silnika, prędkość, ciśnienie w oponach, zużycie paliwa i poziomy emisji.

Dane te można analizować i łączyć z danymi historycznymi i głęboką wiedzą branżową, aby przewidzieć zbliżającą się awarię, aby umożliwić przeprowadzenie planowej konserwacji. Pozwala to uniknąć kosztów i opóźnień związanych z przypadkową awarią ciężkich maszyn budowlanych. Konserwacja predykcyjna, oparta na analizie predykcyjnej, wykrywa z wyprzedzeniem ewentualne niepowodzenia w celu podjęcia działań naprawczych we właściwym czasie, aby uniknąć nieplanowanej konserwacji i nieplanowanych przestojów w pracy, ograniczając ryzyko przedłużenia wykonania projektu i redukując koszty naprawy. Jest to znacząca poprawa w stosunku do tradycyjnych metod konserwacji, ale można zrobić jeszcze więcej. Dane operacyjne opisują codzienne funkcjonowanie organizacji. W przypadku firmy budowlanej może to obejmować harmonogramowanie i historię operatora maszyny, zadania serwisowe technika lub do której części projektu jest przypisana flota. Analiza tych danych daje wgląd w to, jak, kiedy i przez kogo maszyna jest używana i konserwowana.

Innym źródłem danych biznesowych mogą być koszty kapitałowe i amortyzacja, gwarancja na maszynę, historia konserwacji maszyn i zapas części zamiennych.

W przypadku producentów sprzętu ciężkiego dane te mogą ułatwić lepszy projekt i wydajność maszyn. Można również zdecydować się na mobilny serwis maszyn budowlanych, aby nie wydawać nadwyżki pieniędzy tylko na części, gdy maszyna zbliża się do końca okresu użytkowania. Od lepszych rezultatów konserwacji, ulepszonego zarządzania cyklem życia zasobów po lepsze projektowanie maszyn, informacje uzyskane podczas udostępniania danych przynoszą korzyści całemu ekosystemowi, od producentów, przez firmy budowlane po użytkowników urządzeń. Firmy, które przyjmują rozwiązania umożliwiające konserwację predykcyjną, mają możliwość usprawnienia procesów biznesowych, obniżenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności.