Biznes

Skuteczne uszczelnienie elementów ruchomych maszyny

W przypadku wielu różnych maszyn, urządzeń stosuje się smary, które umożliwiają pracę danego urządzenia, dzięki temu zmniejszają się opory, a maszyny działają dużo sprawniej.

Oczywiście nie możemy dopuścić do sytuacji kiedy nastąpi rozszczelnienie maszyny w tym przypadku smar mógłby wydostawać się z urządzenia, często w tym wypadku działa duża siła odśrodkowa kiedy urządzenie jest w ruchu, obraca się. Podobnie simmering musi chronić środek urządzenia przed dostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Naturalnie trzeba zwrócić uwagę iż simmering nie może zmieniać swoich właściwości pod wpływem temperatury czy też ciśnienia, rozszczelnienie mogłoby doprowadzić do dostawania się zanieczyszczeń, uszkodzenia różnych części maszyn. Będzie to zdecydowanie ważne wszędzie tam gdzie w w procesie produkcyjnym powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia, tak jak w tartaku czy też w różnego rodzaju firmach, gdzie obrabiany jest metal. Dlatego też należy okresowo sprawdzać jakość uszczelek, sprawdzać czy simmering nie uległ rozszczelnieniu, tak aby zachował swoje właściwości, odpowiednio chronił dane urządzenie. Oczywiście możemy wykorzystać różnej wielkości simmeringi, dostosowane do pracy w różnych warunkach. Mogą one być odporne na działanie czynników chemicznych, kwasów, zasad, dodatkowo warto zwrócić uwagę na zakres pracy, jeżeli chodzi o temperaturę. W niektórych urządzeniach, które pracują następuje wzrost temperatury, jest to wzrosty nie tylko temperatury urządzeń ale także smaru, wówczas rozgrzewa się także simmering, w przypadków gdyby został zastosowany niewłaściwy materiał uszczelka szybko mogłaby ulec zniszczeniu. Skuteczne uszczelnienie elementów ruchomych maszyny

Dlatego też nie możemy korzystać tutaj ze zwykłej gumy, powinno się wykorzystać specjalne mieszanki polimerowe, zapewniające odpowiednie właściwości.

Musimy także zwrócić uwagę na właściwości toczne samego simmeringu, który nie może się zużywać w czasie pracy. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, iż dla tradycyjnych materiałów gumowych prędkość obrotowa powodowałaby rozszczelnienie, ze względu na działanie siły odśrodkowej. Podobnie wysoka temperatura mogłaby spowodować zwiększenie objętości materiałów takich jak guma czy też kauczuk. Dlatego też wykorzystuje się różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania na bazie polimerów dzięki czemu simmering zachowuje swoje pierwotne właściwości, nie zmienia wielkości w czasie działania danego urządzenia. Jest to bardzo ważne ze względu na zachowanie szczelności. W przypadku gdyby do środka maszyn dostały by się różnego rodzaju opiłki, przykładowo metalowe mogłyby bardzo szybko doprowadzić do zniszczenia nie tylko simmeringu ale też całej maszyny.

Artykuł powstał przy współpracy z producentem uszczelnień technicznych https://kedarix.com