Blog

Zwalczanie chwastów pomoże uzyskać większe plony

Opłacalna produkcja roślin uprawnych zależy od skutecznego zwalczania chwastów na polu, w sadzie czy w ogrodzie.

Praktyki produkcyjne, które optymalizują wzrost upraw, umożliwiają roślinom uprawnym skuteczne konkurowanie z chwastami. Możemy zwalczać chwasty w plonach za pomocą metody kulturowej, mechanicznej lub chemicznej, stosując preparaty chwastobójcze, czyli herbicydy. Znajdziemy w sprzedaży wiele rodzajów herbicydów, selektywne, nieselektywne, powalające, przedwschodowe czy powschodowe, w zależności od etapu wzrostu chwastów i plonów.

Zwalczanie chwastów pomoże uzyskać większe plony

Skuteczne zwalczanie chwastów w plonach rzepaku

Zakłócenie gleby podczas metody mechanicznej może spowodować, że nowe nasiona chwastów znajdą się w pobliżu powierzchni gleby i stworzy to więcej problemów z chwastami w przyszłości. Dlatego powszechnie stosuje się herbicydy do ochrony plonów przed chwastami. Chwasty konkurują z uprawianymi roślinami o wodę, składniki odżywcze i światło, mogą zatem spowodować dość duże straty w zbiorach, a także pogorszyć ich jakość. Takie zbiory nie sprzedadzą się dobrze, zatem zyski z upraw będą poniżej oczekiwań hodowców i rolników.

Odpowiednio dobrane selektywne herbicydy powinny zwalczać chwasty przy niewielkich szkodach lub bez żadnej szkody dla uprawy. Czas i tempo aplikacji herbicydów są bardzo ważne w chemicznym zwalczaniu chwastów. Stosowanie herbicydów w niewłaściwym czasie często skutkuje słabą kontrolą chwastów i uszkodzeniem upraw. Chemiczne zwalczanie chwastów można uzyskać za pomocą herbicydów stosowanych przed sadzeniem, przed wzejściem lub powschodowo. Wiele herbicydów można stosować więcej niż jedną z tych metod.

Na stronie https://zwalczamychwasty.pl/jaki-oprysk-na-chwasty-w-rzepaku/ znajdziemy artykuł, z którego dowiemy się, jakie herbicydy stosować w uprawach rzepaku, aby skutecznie pozbyć się uciążliwych chwastów. Zwiększamy w ten sposób nie tylko ilość zebranych plonów, ale również ich bezpieczeństwo i jakość. Możemy zatem liczyć na większe zyski ze sprzedaży zbiorów rzepaku, sprzedamy je w korzystnej cenie przy mniejszych nakładach pracy.