Biznes

Jak obliczyć wysokość wpłat do PFRON?

Małe firmy muszą jak najlepiej wykorzystać rynek pracy, aby odnieść sukces.

Częstym błędem wśród osób rekrutujących pracowników na stanowiska jest pomijanie osób niepełnosprawnych, a to może ich kosztować więcej, niż sądzą, że zyskują. Wiele osób pełnosprawnych ma pracę i nie ma problemów z jej znalezieniem, podczas gdy tylko 20 procent osób niepełnosprawnych jest w stanie znaleźć zatrudnienie. Oznacza to, że na rynku pracy jest pula utalentowanych ludzi, z których umiejętności nikt nie korzysta.

Jak obliczyć wysokość wpłat do PFRON?

Zobacz jak kalkulator PFRON obliczy wysokość dopłat

Przede wszystkim pracodawca, który tworzy miejsca pracy i zatrudnia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, może liczyć na różnego rodzaju korzyści finansowe. Rządy generalnie chętnie udzielają ulg podatkowych firmom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Aby obliczyć wysokość dofinansowania możesz skorzystać z kalkulatora dopłat PFRON. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest najlepszym sposobem na uzyskanie takich odliczeń, ale niektóre rządy obniżają również koszty biznesowe firm, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do biur i obiektów za pomocą ramp i podobnych instalacji. Firmy te mogą nawet kwalifikować się do kredytów z tytułu możliwości zatrudnienia, jeśli zatrudnią pracowników, którzy mają specjalne potrzeby związane z modernizacją miejsca pracy.

Osoby niepełnosprawne są o wiele łatwiejsze do zatrudnienia, niż sądzi większość ludzi. Niewiele osób niepełnosprawnych wymaga specjalnych instalacji w miejscu pracy, aby dostosować dla nich dostęp do budynku czy zmodernizować stanowisko. Zainstalowanie tych specjalnych udogodnień również przynosi firmie zyski na dłuższą metę. Aby wyliczyć wysokość dopłat skorzystaj z kalkulatora PFRON, a zobaczysz, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest nie tylko korzystne dla firmy, ale również opłacalne. Jeśli chodzi o jakość pracy, zależność, zaangażowanie w powierzone obowiązki, samodzielność oraz odpowiedzialność, osoby niepełnosprawne nie różnią się niczym od osób w pełni zdrowych.

Wykorzystaj kalkulator pfron do obliczenia, ile możesz zyskać na ulgach i dopłatach do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.