Biznes, Blog

Nowoczesne systemy fotowoltaiczne

Obecnie coraz częściej można spotkać na różnych budynkach systemy fotowoltaiczne.

Dzięki nim można przetwarzać światło słoneczne w energię elektryczną. Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii dzięki czemu można z niego korzystać bez nieograniczeń. Problemem będzie sposób przetworzenia energii i wydajność tego rodzaju systemów. Zasadniczo system fotowoltaiczny podłączony do sieci działa bardzo prosto. Światło pada na ogniwa słoneczne, które zamieniają je w prąd stały. Ogniwa słoneczne są podłączone do modułów słonecznych, moduły słoneczne do generatora słonecznego. Prąd stały jest przetwarzany na prąd przemienny w falowniku i podawany bezpośrednio do sieci elektrycznej. 95% wszystkich ogniw słonecznych wykonanych jest z krzemu. Krzem jest niczym więcej niż piaskiem kwarcowym, jednym z najczęstszych pierwiastków na ziemi, tak niewyczerpany jak słońce. Tak więc piasek staje się waflem krzemowym i może z niego płynąć prąd, krzem musi być właściwie oczyszczony i skrystalizowany. Następnie jest cięty na plastry i zaopatrzony w tory przewodzące do transportu energii elektrycznej. Jeśli światło pada na płytkę krzemową, uwalniane są elektrony. W rezultacie wszystkie elektrony migrują na jedną stronę, a nośniki ładunku dodatniego na drugą. Jest biegun dodatni i ujemny jak w akumulatorze. Energia elektryczna przepływa, gdy podłączone jest urządzenie. Nawet niskie poziomy światła, takie jak występujące na zachmurzonym niebie, są przekształcane w elektryczność w ogniwie słonecznym. Napięcie ogniwa słonecznego pozostaje jednak prawie niezmienione.

Ogniwo krzemowe wytwarza napięcie około 0,6 wolta. Prąd zależy od wielkości komórki. Typowe ogniwa słoneczne o wymiarach 15 x 15 cm wytwarzają około 5,5 ampera energii elektrycznej.

Pojedyncze ogniwo ma moc około 3,4 wata przy pełnym napromieniowaniu. Materiał półprzewodnikowy o wysokiej czystości jest wymagany do produkcji ogniw krzemowych monokrystalicznych. Pręty są wyciągane ze stopu krzemu, a następnie cięte na cienkie plastry 0,25 mm. Ten proces produkcyjny gwarantuje stosunkowo wysoki poziom wydajności. Możliwość pozyskiwania taniej energii jest coraz popularniejszy i dużym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika Augustów, jak również inne miasta coraz częściej kupują tego rodzaju technologię.