Blog

W jaki sposób wykonuje się obserwacje ornitologiczne?

Opinie ornitologiczne wystawia się w celu ochrony ptaków i ich siedlisk, które często są usytuowane w budynkach mieszkalnych czy komercyjnych.

Przed podjęciem prac remontowo-budowlanych ornitolog musi przeprowadzić obserwację w celu wykrycia obecności ptaków, gniazd i siedlisk, które trzeba wziąć pod uwagę przy przebudowie czy wyburzaniu budynków, a następnie wystawia opinię. Ma to na celu nie tylko ochronę przyrody i gatunków ptaków ściśle chronionych, ale również przeprowadzenie wszelkich prac zgodnie z prawem, przepisami i ustawami, oraz w odpowiednim terminie, poza sezonem lęgowym.

W jaki sposób wykonuje się obserwacje ornitologiczne?

Na czym polega i czemu służy opinia ornitologiczna?

Ornitolodzy przeprowadzający obserwacje, opinie i ekspertyzy ornitologiczne, powinni udokumentować swoje doświadczenie i wiedzę odpowiednimi referencjami, które mogą być wydane przez organizacje lub muzea przyrodnicze, czy też inne instytucje, z którymi ornitolodzy mogą współpracować. Ekspertyza wymaga osobistej obecności ornitologa na miejscu, którego dotyczy opinia ornitologiczna, czyli będzie to miejsce budowy nieruchomości, przebudowy dróg, wycinki drzew, planowania farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej, nieruchomość przeznaczona do remontu, termomodernizacji czy wyburzenia.

Opinię ornitologiczną wystawia ornitolog, który posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w wykrywaniu gatunków ptaków gniazdujących w nieruchomościach. Obserwacje ornitologiczne zazwyczaj przeprowadza się kilkukrotnie w sezonie lęgowym ptaków w roku poprzedzającym rozpoczęcie prac na nieruchomości. Ma to na celu stwierdzenie obecności par lęgowych w budynku, ptaki często gniazdują w stropodachach, na strychu, na poddaszu, pomiędzy rurami spustowymi, rynnami, w szczelinach i otworach elewacyjnych, w otworach wentylacyjnych.

Jeśli potrzebujemy opinii czy ekspertyzy ornitologicznej, chcemy wykryć obecność ptaków w nieruchomości, która ma być poddana remontowi czy modernizacji lub wyburzeniu, może nam pomóc ornitolog warszawa to miasto, gdzie znajdziemy tego typu usługi. Możemy skontaktować się z ornitologiem za pomocą formularza zapytań dostępnego online.